De ooievaar is weer terug in Hoensbroek, maar wat weten we nu eigenlijk over de ooievaar! Hieronder wat weetjes over de ooievaar!

Ooievaars leven in de nabijheid van de mens. Ze nestelen bij voorkeur op menselijke bouwsels. In veel volksverhalen figureert de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven. Midden jaren '70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland.

HERKENNING:
Onmiskenbare grote zwart-witte vogel met rode snavel en poten. Juveniel heeft valere snavel en bruine slagpennen. In vlucht met gestrekte hals, brede vleugels en poten die buiten de staart steken.

GELUID:
Kleppert met snavel op nest.

LEEFGEBIED:
Extensief beheerde weilanden in veenweidegebieden en uiterwaarden met een hoge waterstand. Voor een broedplek maakt de ooievaar gebruik van kunstmatige nestgelegenheden op daken en wagenwielen, maar hij broedt ook in zelfgemaakte nesten in bomen.

BROEDEN:
Ooievaars hebben één legsel per jaar in april, met per nest 3-5 eieren die 33-34 dagen worden bebroed. Broedt op hoge plekken zoals telefoonpalen, bomen, schoorstenen, kerktorens, hoogspanningsmasten of door de mens gemaakte palen met houten platform. Het paren gebeurt na de uitgebreide balts, waarbij de ooievaars hun kop in de nek gooien en klepperen. De jongen zitten 55-60 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 7-20 dagen gevoerd door de ouders.

VOEDSEL:
Het voedsel van de ooievaar is gevarieerd: het bestaat uit kikkers, muizen, mollen en insecten en wordt vooral gezocht in weilanden en hooilanden. Maar ze eten ook hagedissen, regenwormen, jonge vogels, aas en afval.

VOGELTREK:
Nederlandse ooievaars volgen vooral de trekroute via Spanje en maken via Gibraltar de oversteek naar Afrika. De meeste andere (vooral Oost-Europese) ooievaars maken gebruik van een route via de Bosporus. De ooievaar is een uitstekende vlieger met trage vleugelslag die goed gebruik weet te maken van thermiek. De Nederlandse ooievaars trekken deels weg, maar minstens een vijfde overwintert in eigen land, veelal afkomstig uit het herintroductieprogramma. De trekvogels keren vanaf februari terug en vertrekken weer vanaf augustus. In Nederland zie je ook doortrekkende Deense en Duitse ooievaars, soms in grote groepen op gemaaid graslanden of gebouwen.

Wat een OVERWELDIGEND succes!

Op vrijdagavond 20 maart jl. was er een oproep geplaatst de de facebookpagina en website van het RHP, om op maandagochtend 23 maat, bloemen en plantjes in te zamelen voor de ouderen in de verpleeg en zorginstelling in de wijk. Deze ouderen die vanwege het coronavirus geen bezoek meer mogen ontvangen van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, wilde we op deze manier een hart onder de riem steken. Hedenochtend hebben de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, hun park geopend en konden belangstellende hun bloemen en plantjes doneren aan deze ouderen. Nou, dat hebben we geweten! Wat een FANTASTISCHE en OVERWELDIGENDE opbrengst is het uiteindelijk geworden. Hieruit blijkt maar weer, dat ook in tijden van het coronavirus, de saamhorigheid de boventoon voert. Alle mensen die een bloemetje en of plantje hebben gedoneerd, HARTELIJK DANK. Ook een bedankje aan: tuincentrum STOX, bloemsierkunst Huub Robeerts, Partij Hoensbroeks Belang, Oogenlust bloemsierkunst en Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek. Ook dank zij jullie en alle privépersonen die een bloemetje of plantje hebben gedoneerd, hebben we deze donaties kunnen aanbieden aan het personeel van zorgcentrum de Pius in Hoensbroek. Het personeel van het zorgcentrum, gaat de bloemen en plantjes over alle kamers / bewoners verdelen en wordt de tuin rondom de Pius voorzien van prachtige gekleurde plantjes. Natuurlijk willen we ook alle vrijwilligers van het RHP bedanken voor hun spontane actie en hulp. Zonder jullie, was het uiteraard onmogelijk geweest deze actie te doen slagen. Nogmaals, IEDEREEN BEDANKT!

Help ons helpen, deze actie te doen slagen!

Niet meer even bij opa en oma op bezoek! Veel zorghuizen op slot: ‘Mensen hier begrijpen niet wat er gebeurt’

Zoals bekend, heeft het kabinet onlangs besloten, dat de verpleeg en zorginstelling GESLOTEN worden voor bezoekers. U kunt zich voorstellen, dat de kwetsbare doelgroep ernstig te lijden heeft onder de afsluiting van hun huizen. Voorlopig geen bezoek meer mogen ontvangen van je kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen, die je dierbaar zijn. Erg verdrietig allemaal. Een oorlogsgevoel, zo heeft iemand het onlangs nog verwoord. Laat daarom, juist in deze tijd, ons hart speken en laat onze ouderen niet verpieteren.

Na aanleiding hiervan, hebben de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park in Hoensbroek, een actie op touw gezet. We willen bloemen en plantjes inzamelen, die bestemd zijn voor deze ouderen. Wilt U de ouderen ook een hart onder de riem steken en bent U bereid een bosje bloemen of een leuk plantje te doneren, dan kunt U deze afgeven in het Ridder Hoen Park op maandag 23 maart tussen 09.00 tot 13.00 uur. De vrijwilligers zullen de gedoneerde bloemen en plantjes dan maandagmiddag overhandigen aan de ouderen in de verpleeg en zorginstellingen. Beste mensen, bloemisten, U laat onze ouderen toch niet in de steek. Gun ze een beetje zonneschijn in deze moeilijke tijd!
De vrijwilligers van het RHP, rekenen op Uw goedheid.

Paasactiviteit in het Ridder Hoen Park, GEANNULEERD!

 

De Paasactiviteit van zondag 12 april 2020 (1e Paasdag) komt helaas te VERVALLEN. I.v.m. het corona virus, kunnen we deze activiteit NIET laten plaats vinden. De gezondheid van onze vrijwilligers, de bezoekers aan deze activiteit en natuurlijk de Paashaas, willen we niet in gevaar brengen. Het spijt ons oprecht, maar zekerheid voor alles. We hopen op ieders begrip.

Bee Friendly! Red de bij actie, GEANNULEERD,

 

Vanwege het Corona virus, hebben wij het uitdelen van de KRO-NCRV Bee Friendly zaadzakjes op zondag 12 april aanstaande, on hold gezet. Zodra wij weten, wanneer het weer veilig is om de actie voort te zetten, zullen we dit communiceren via onze facebookpagina en deze website. www.ridderhoenpark.nl
De Bee Friendly! Red de bij actie, zal hoe dan ook en vervolg krijgen.

Wat zijn we trots, apetrots!

Je zou het bijna vergeten dat er ook nog mooi nieuws te melden valt in deze tijd van het coronavirus, maar vandaag is de wens van de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park werkelijkheid geworden. De lang verwachte en gewenste ooievaarspaal met nest, is vandaag geplaatst in het RHP. Wout Ardon van de firma Wouthout uit Groningen, was deze ochtend al vroeg afgereisd naar het Hoensbroekse en zonnige Ridder Hoen Park. Op zijn aanhanger lag een 8 meter lange paal met daarom het ooievaarsnest bevestigd, wat gedurende de rit naar Hoensbroek zeker voor veel bekijks heeft gezorgd. In samenwerking met de vrijwilligers van het RHP, is het ooievaarsnest uiteindelijk op professionele wijze geplaatst. Wij de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, zijn natuurlijk apetrots dat we nu eigenaar zijn van een heuse ooievaarspaal en nest. Nu maar hopen dat de ooievaar het Ridder Hoen Park zal verkiezen als vaste woon en verblijfplaats en dat we snel op beschuit met muisjes kunnen trakteren. Aan de vrijwilligers zal het niet liggen, het ooievaars-bedje is immers gespreid. Het Ridder Hoen Park, van en door vrijwilligers! Dank aan alle, die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Bee Friendly! Red de bij - zet heel HOENSBROEK in bloei!

De bij is belangrijk. Maar de bij wordt ook bedreigd. Onder andere door het simpele feit dat er steeds minder bloemen zijn, gaat de wilde bijenstand hard achteruit. En dat heeft veel gevolgen voor ons allemaal. Samen zetten wij heel Nederland in bloei!

Bee Friendly is een initiatief van KRO-NCRV. KRO-NCRV vindt het belangrijk dat we meer naar elkaar omkijken. Niet alleen naar elkaar, maar juist ook naar onze aarde. In dit geval; naar de wilde bij. Die kleine bij zorgt door bestuiving voor een heel groot deel van onze voedingsgewassen. Zonder hen bijvoorbeeld geen appels, tomaten, bonen en nog veel meer. Maar het leefgebied van de wilde bij heeft het zwaar te verduren. Daarom slaan KRO-NCRV en Nederland Zoemt de handen ineen met een actie voor de wilde bij. Nederland Zoemt, een initiatief van IVN en Natuur & Milieu, zet zich in om uitsterven van de wilde bijen tegen te gaan.

Hoe kun je helpen?
Onze missie is om de wilde bij te redden en daar hebben we jouw hulp bij nodig! Je kunt bij het ``Ridder Hoen Park`` een gratis zaadzakje ophalen met wilde bloemzaadjes. Zaai het zaad in je tuin, in je balkonbak of bij de boom in je straat. Met 1 zakje kun je al 2,5 m² grond bezaaien! Zo kom je aan je zakje:

• Locatie: Ridder Hoen Park.
• Adres: Kasteel Hoensbroeklaan Hoensbroek.
• Wanneer ophalen: Zondag 12 april 2020.
• Tijdstip: 10.00-12.00 uur.

Wil je meer weten over de actie en wat jij nog meer kunt doen voor de wilde bij? Ga dan naar www.kro-ncrv.nl/beefriendly. Meer informatie over Nederland Zoemt vind je op www.nederlandzoemt.nl.

FANTASTISCH nieuws mogen ontvangen!

 

Hedenavond (dinsdag 3 maart) hebben de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park FANTASTISCH nieuws mogen ontvangen vanuit de Gemeente Heerlen. Wat is dit fantastische nieuws dan hoor ik U allen denken? De vrijwilligers van het RHP wilde al langere tijd een heuse ooievaarspaal met nest laten plaatsen in het RHP, in de hoop dat de ooievaar Hoensbroek zal verkiezen als vaste woon en verblijfplaats. Om een dergelijk idee te verwezenlijken, is er natuurlijk geld nodig. Daarom is er een subsidie-aanvraag ingediend bij het Stimuleringsfonds Gebrookerbos. Deze vonden het gelukkig ook een prachtig idee en hebben de gevraagde subsidie geheel toegekend, wat betekend dat we zeer spoedig aan de slag kunnen. Om een idee te krijgen wat we precies bedoelen met een ooievaarsnest (met paal) hieronder enkele foto`s hoe het er moet gaan uitzien. Het RHP (Hoensbroek) wordt steeds mooier. Enthousiast, volg het RHP via facebook, website (www.ridderhoenpark.nl) of kom eens langs.

BEDANKT!

 

Zojuist een heerlijke LIMBURGSE traktatie overhandigd aan Baanbrekendwerk in Hoensbroek. Dit als dank voor hun inzet en samenwerking met de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park. Nogmaals bedankt en we hopen ook dit jaar weer op een fijne en prettige samenwerking. Smakelijk en ALAAF.

Paashaas bezoek Ridder Hoen Park.

 

Op zondag 12 april 2020 (1e Paasdag) krijgt het Ridder Hoen Park tussen 10.00 en 12.00 uur, bezoek van de Paashaas. Kinderen van 0 tot 10 jaar kunnen paaseieren komen zoeken in het Ridder Hoen Park. Het bezoek van de Paashaas aan het Ridder Hoen Park is tevens de officiële opening van het seizoen 2020. Kinderen die (onder begeleiding van hun ouders) eieren komen zoeken op 1e Paasdag, moeten zich vooraf wel even aanmelden, zodat de Paashaas precies weet hoeveel lekkers hij moet meenemen. Aanmelden kan via: essersp@telfort.nl


Vermeld dan duidelijk je naam, aantal kinderen en hun leeftijd. Aanmelden kan tot en met zondag 05 april 2020. Bekijk ook onze website: www.ridderhoenpark.nl

Project houtsnippers!

 

Hedenochtend hebben enkele vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, houtsnippers opgeladen afkomstig uit het Koumer natuurgebied in Hoensbroek. Door de snoeiwerkzaamheden in het Koumer natuurgebied, zijn er veel houtsnippers beschikbaar, die hedenochtend door de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park zijn opgeladen en verspreid in het RHP. De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond, waardoor er nog een 2e ronde moet plaats vinden, maar de vrijwilligers van het RHP willen Ben van Dinther alvast bedanken voor zijn bemiddelingen met de Gemeente Heerlen, de vrijwilligers BEDANKT voor jullie inzet en de Gemeente Heerlen uiteraard bedankt voor het beschikbaar stellen van een aanhanger en het transport van de houtsnippers.

Ridder Hoen Park hangt nestkast op voor TORENVALK!

 

De torenvalk is vooral bekend door het bidden, dat je vaak langs de weg ziet. De torenvalk was lange tijd de talrijkste roofvogel, maar dat is nu de buizerd. Toch is het nog steeds een kenmerkende vogel van het open land in Nederland. Een uitgesproken veldmuisjager, die graag nestelen in speciaal voor de soort gemaakte nestkasten. Een torenvlak die in een nestkast broed heeft een aanzienlijke grotere kans dat de jongen uitvliegen dan een torenvalk die gebruik maakt van een wildnest. Daarom heeft het Ridder Hoen Park een speciale nestkast opgehangen, om hopelijk spoedig de torenvalk in ons park te mogen begroeten.

Wat was het gezellig......

 

Wat was het gezellig afgelopen zondag op de 1e Christmas / Winterfair in de Koffiepot. Deze Christmas / Winterfair (georganiseerd door de vrijwilligers van de Koffiepot en het Ridder Hoen Park) krijgt volgend jaar hopelijk een vervolg. Namens alle vrijwilligers BEDANKT en alvast fijne feestdagen en een FANTASTISCH 2020 gewenst met veel gezondheid, voorspoed en geluk. De vrijwilligers hopen U graag terug te zien bij 1 van de vele nieuwe en leuke activiteiten in 2020.

CHRISTMAS - WINTERFAIR....

Op zondag 8 december 2019, organiseert buurtpunt de KOFFIEPOT en het RIDDER HOEN PARK een gezellige WINTERFAIR. De WINTERFAIR begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. GRATIS entree, leuke kinderactiviteiten, kraampjes en (live) muziek. De kerstman heeft voor iedereen, jong en oud, een verrassing!

Er is (Alcoholvrije) Glühwein, warme chocomel, soep, poffertjes etc. te verkrijgen voor een klein prijsje. De gezelligheid is gratis. U komt toch ook! 

Vrijwilligers BEDANKT!
Vandaag zijn de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park op een speciale manier bedankt voor hun inzet binnen het Ridder Hoen Park. De vrijwilligers werden eerst ontvangen met koffie en gebak in het Ridder Hoen Park, waarna ze vervolgens vertrokken voor een heerlijke wandeling door Hoensbroek. Tijdens deze wandeling, werden nog wat andere burgerinitiatieven bezocht, waaronder het Bongaardpark, De vergeten groentetuin en Socio Voltaveld. Ter afsluiting van de wandeling werden de vrijwilligers nog getrakteerd op een heerlijk diner bij de eetkamer in Hoensbroek. Het was een gezellige, onvergetelijke en dankbare dag, waar de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park het stralende middelpunt waren. Vrijwilligers, bedankt!

WINTERFAIR....

 

Op zondag 8 december 2019, organiseert buurtpunt de KOFFIEPOT en het RIDDER HOEN PARK een gezellige WINTERFAIR. De WINTERFAIR begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. GRATIS entree, leuke kinderactiviteiten, kraampjes en (live) muziek. De kerstman heeft voor iedereen, jong en oud, een verrassing!
Er is (Alcoholvrije) Glühwein, warme chocomel, soep, poffertjes etc. te verkrijgen voor een klein prijsje. De gezelligheid is gratis. U komt toch ook!

Bekenwandeling:

Wandel onder begeleiding van een watergids van het Waterschap Limburg langs de Oude Moeder, Caumerbeek, Geleenbeek en Molenbeek en leer alles over deze Hoensbroekse waterlopen. Na een extra uurtje nachtrust, wegens het ingaan van de wintertijd, verzamelen we op zondag 27 oktober om 09.30 uur in het Ridder Hoen Park. Na een korte rondleiding door dit park starten we om 10.00 uur de wandeling. Op de terugweg komen we langs hoeve De Naamse Steen waar de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek de wandelaars koffie/thee met vlaai aanbiedt. Rond 13.00 uur verwachten wij terug te zijn in het Ridder Hoen Park. In verband met het reserveren voor de koffie en vlaai verzoeken we belangstellenden om zich aan te melden. Aanmelden kan via de mail: wielpieters@gmail.com of secretaris.sbnl@outlook.com.
Voor informatie kun je bellen met Wiel Pieters.
Tel: 045-7074055 of 06-49800340.

Bent U de vrijwilliger(s) die WIJ zoeken?

 

Het Ridder Hoen Park zoekt vrijwilligers om samen met andere vrijwilligers het groen binnen het Ridder Hoen Park te onderhouden. Het kost U slechts enkele uurtjes per week en U bepaald wanneer u tijd heeft. Tevens worden er kleinschalige evenementen georganiseerd die moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Bent U de geschikte vrijwilliger, kom dan ons (gezellige) team versterken. Kijk ook op onze facebookpagina. Aanmelden kan via: essersp@telfort.nl

 

VLINDERTUIN nieuws:

 

Afgelopen voorjaar hebben we de Vlindertuin in het Ridder Hoen Park aangelegd. We hebben ruim 20 fruitbomen geplant en samen met de kinderen van basisschool Wonderwijs hebben we de perken ingezaaid met een meerjarig zadenmengsel. De afgelopen periode is het eerst lang koud 😨 en nat geweest en vervolgens erg warm 🥵en droog. Dat heeft behoorlijk effect gehad op de tuin. Sommige van de bomen staan er slecht bij en we vragen ons af of die het gaan redden door deze extreme omstandigheden. En ook bij het bloemenmengsel is veel onkruid opgekomen. We moeten even geduld hebben om dit aan te pakken. De bomen kunnen we pas in het najaar of pas volgend jaar vervangen (afhankelijk van de bodem). En het onkruid kunnen we pas eind van de zomer verwijderen zodat de meerjarige bloemen zich goed kunnen ontwikkelen voor volgend jaar(deze zijn wel al gekiemd). Daarna zal de tuin zich verder moeten gaan ontwikkelen en staat hij volgend jaar er mooi groen en bloemrijk bij. We begrijpen dat er vanuit de omgeving veel vragen zijn en stel ze ook gerust via Facebook of via onze mail info@thebutterflyhouse.nl. Wij vinden het uiteraard ook vervelend dat het momenteel nog geen plaatje is maar werken er aan om het weer mooi te maken.

Een leerzame, leuke en spannende middag in het Ridder Hoen Park.

 

Wat was het vanmiddag (11 juli) een leuke, leerzame en gezellige middag in het Ridder Hoen Park. Tijdens deze middag hebben de kinderen samen met hun papa's en mama's (onder begeleiding van 2 ervaren gidsen) een mooie wandeling gemaakt langs de Caumerbeek en de Droomvijver. De gidsen hebben uitgebreid verteld over de flora en fauna van ons eigen mooie Hoensbroek. Bij terugkomst in het RHP, was er nog meer leuks te zien en te doen. Salamanders en andere waterbeestjes bekijken, fruitspiesjes maken, sminken, iets te drinken en vele leuke spelletjes. Deze middag is mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van het RHP, Alcander en jongerenwerk The Max. 

🌿🌹🍀FUN, FLORA & FAUNA 🌿🌹🍀

Zomervakantie nieuws Hoensbroek 
even opgelet, check deze leuke info!!!

a.s. donderdag 11 juli hebben wij iets leuks voor jullie in petto!
Het Ridder Hoen Park en The Max, Jongerencentrum, Alcander maken er een leuke en onvergetelijke dag van voor de kids! Vervelen in de eerste week van de zomervakantie hoef jij je niet🤩

Wat kun je verwachten, 
een FLORA EN FAUNA wandeling richting Caumerbeek, spelletjes, schminken, frisse versnapering, lekkere kop koffie, maar vooral genieten van het zonnetje en de gezelligheid dat met dit HEERLIJKE weer. 
Wie wilt dat nou niet!

(Heb je nog lekker brood thuis liggen, neem het mee.... dit zullen de diertjes "heerlijk" vinden. 🦌)

Wij starten om 13.00 uur en verzamelen ons bij het Ridder Hoen Park te Hoensbroek om 16.00 uur zwaaien wij iedereen weer gedag.

Deze middag is voor iedereen en geheel GRATIS!
Wil je graag komen en lijkt het jou leuk maar vooral gezellig, laat het even weten in een reactie hieronder. TOT DAN!

Zomerse groetjes, 
Team The Max en Team Ridder Hoen Park 

Met DANK aan bijSTOX Heerlen.

 

De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park uit Hoensbroek, willen de directie en medewerkers van bijSTOX uit Heerlen (Woonboulevard) HEEL hartelijk danken voor hun spontane sponsoring. De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, ontvingen deze week 4 bladharken, diverse bessenstruiken en fruitbomen, voor de aanleg van een smulhaag in het RHP. Dit is natuurlijk een FANTASTISCHE verrassing, waar we erg dankbaar voor zijn. bijSTOX, nogmaals hartelijk dank voor deze SUPER mooie verrassing. 

Op zondag 16 juni 2019, bent U van harte welkom in het Ridder Hoen Park. De vrijwilligers van het RHP hebben namelijk op genoemde datum en tijdstip een muzikantentreffen georganiseerd. De muzikanten brengen dan (let wel!) op akoestische wijze in een mooie, natuurlijke en rustgevende omgeving, hun muziek ten gehoren. Het muzikanten treffen zal starten om 11.00 uur en zal duren tot ongeveer 17.00 uur. Toegang is GRATIS. Vrijwillige gave is welkom.

Dieren leerdag in het Ridder Hoen Park.

Op vrijdag 24 mei jl. hebben een kleine 100 tal basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen Wonderwijs en de Vlieger uit Hoensbroek, deelgenomen aan een dieren leerdag / beroepsoriënterende dag in het Ridder Hoen Park. Tijdens deze leerdag konden de aanwezige basisschoolleerlingen kennis maken met allerlei facetten van de middelbare opleiding aan het VMBO-groen. Victoria en Amber (beide leerlingen van het Cita Verde College uit Heerlen) hebben de aanwezige leerlingen vol enthousiasme verteld hoe leuk het is om een opleiding te volgen aan het VMBO-groen en hadden ook nog diverse knuffelbare dieren meegenomen naar het Ridder Hoen Park, die natuurlijk de volle aandacht kregen. Ook was er aandacht voor de aanwezige bijenvolken in het Ridder Hoen Park vele en de prachtige fruitbomen en struiken die het Ridder Hoen Park rijk is. Natuurlijk was er gezorgd voor iets te drinken en een gezonde snack (in de vorm van een appel) voor alle aanwezige leerlingen. Kortom, het was weer een leuke, interessante en geslaagde middag in het Ridder Hoen Park.

PAASHAAS BEZOEKT RIDDER HOEN PARK 2019.

Wat was het gezellig druk tijdens het Paasevenement in het Ridder Hoen Park!

Het was vanochtend gezellig druk in het Ridder Hoen Park in Hoensbroek. De Paashaas is namelijk op bezoek geweest! De Paashaas had in de vroege ochtend (toen alle kinderen nog in bed lagen) reeds vele gekleurde paaseieren verstopt in het Ridder Hoen Park. Toen de kinderen, papa`s, mama`s, opa`s en oma`s omstreeks 11.00 uur allemaal aanwezig waren in het RHP en iets hadden gedronken in afwachting op de Paashaas, konden de kinderen allemaal zoeken naar de verstopte paaseieren. Niet werd er alleen gezocht naar paaseieren, maar mochten de kinderen ook op de foto met de Paashaas. Toen uiteindelijk alle eieren waren gevonden, had de Paashaas ook nog (voor alle aanwezige kinderen) een chocolade Paashaas als verrassing. Kortom, het was weer een geweldig leuk en geslaagd evenement in het Ridder Hoen Park, dat mede mogelijk is gemaakt door de vrijwilligers van het RHP. Paashaas en vrijwilligers, BEDANKT.

INZAAIEN VLINDERTUIN RIDDER HOEN PARK.

 

Woensdag 17 APRIL aanstaande, gaan we de bloemenmengsels inzaaien in de VLINDERTUIN Ridder Hoen Park in Hoensbroek. Stefan en Sandra van The Butter Fly House en enkele vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, gaan samen met 90 kinderen van de middenbouw van BS Wonderwijs uit Hoensbroek, de bloemenmengsels tussen 09.30 en 12.00 uur inzaaien. Uiteraard is iedereen welkom op woensdagochtend bij het inzaaien! Ook om even te komen kijken en een praatje te maken! Misschien tot woensdag.

Wat is er hard gewerkt deze ochtend aan de aanleg van VLINDERTUIN Ridder Hoen Park.

Woensdagochtend 3 april jl. hebben enkele vrijwilligers van het Ridder Hoen Park (Leo Sommer en Jos ten Lohuis) in samenwerking met de bedenkers van de VLINDERTUIN Ridder Hoen Park, Stefan Cools en Sandra van der Beuken en hun vrijwilliger Peter, keihard gewerkt wat geresulteerd heeft in een fantastisch resultaat. De contouren van de VLINDERTUIN zijn nu echt zichtbaar. De verschillende fruitbomen en de omliggende hekwerken zijn geplaatst. Binnen de hekwerken worden op 17 april aanstaande nog heesters en een veelvoud aan prachtig bloemenmengsels aangeplant en ingezaaid. Tussen de perkjes zal gras worden ingezaaid, om het geheel een prachtig en natuurlijk uiterlijk te geven. De natuur zal dan de rest moeten doen en moeten zorgen voor de aangroei van de bomen, struiken en bloemen. Als dit alles uiteindelijk in bloei staat en de bijen en vlinders de weg naar onze VLINDERTUIN gevonden hebben, hebben we er weer een prachtig stukje Hoensbroek bij. Met dank aan alle vrijwilligers van het Ridder Hoen Park en Stefan Cools en Sandra van der Beuken van The Butterfly House. 

Geen woorden, maar daden!

Tijdens zijn dagelijkse wandeling met zijn hondje langs het Ridder Hoen Park, kwam Ben van Dinther in gesprek met Jos en Leo (vrijwilligers van het Ridder Hoen Park). Jos en Leo waren op dat moment druk doende met de aanleg van de afzettingen van de Vlindertuin Ridder Hoen Park. Tijdens het gesprek en onder het genot van een kopje koffie, bood Ben van Dinther aan het onlangs geplaatste informatie-bord, te willen ontdoen van oude plakresten en nietjes. Uiteraard konden we dit aanbod van Ben niet afslaan en juichen we dit soort initiatieven alleen maar toe. Een dag later had Ben zijn belofte reeds ten uitvoering gebracht. De plakresten en nietjes waren op deskundige wijze verwijdert en de achtergrond van het informatie-bod, was mooi opnieuw zwart geverfd. (zie foto`s hoe het was en het nu is geworden) Ben, namens alle vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, BEDANKT voor je enthousiasme en inzet.

NL Doet, maar de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park deden het!

Vandaag stond het Ridder Hoen Park geheel in het teken van NL Doet. De vrijwilligers hebben de handen flink uit de mouwen gestoken. Chapeau. Er is een begin gemaakt met de aanleg van de hekwerken rondom de fruitbomen (waarin in april de heesters en bloemen worden aangeplant) die nodig zijn voor de vlinders en bijen. Tussen de perken, wordt in april gras gezaaid, om het geheel een nog GROENER en natuurlijker uiterlijk te geven. Zo komt de VLINDERTUIN langzaam tot leven, dankzij de zeer gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Gelukkig was er tussen het werken door, ook voldoende tijd voor het nuttigen van een hapje en een drankje. Zo werden de vrijwilligers getrakteerd op belegde broodjes, erwten soep en overheerlijke (zelfgebakken) cake die werd aangeboden door Sandra en Stefan van The Butter Fly House. Ook al deze vrijwilligers die voor al dit lekkers hebben gezorgd, enorm BEDANKT. Fred Daamen van PHB, kwam alle vrijwilligers iets lekkers aanbieden. Fred, MERCI. De vlindertuin is zeker nog niet klaar en er moet nog het nodige werk verricht worden, maar op 17 april aanstaande zal de officiële opening plaats vinden. Heeft U nog tijd om de vrijwilligers te helpen met het verrichten van de werkzaamheden, dan bent u zeker welkom. Zo werken de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park aan het creëren van een prachtig stukje Hoensbroek.

De VLINDERTUIN Ridder Hoen Park.

Het is nog een paar nachtjes slapen voordat het Ridder Hoen Park in het teken staat van NL Doet op zaterdag 16 maart, maar de voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de aanleg van de VLINDERTUIN Ridder Hoen Park zijn in volle gang. Zo is gisteren het houtwerk geleverd door een bekend Hoensbroeks bedrijf en zijn vandaag 2 vrijwilligers druk in de weer geweest om alle paaltjes op de juiste lente af te zagen. Chapeau. Nu zoeken we nog steeds vrijwilligers die ons aanstaande zaterdag 16 maart, vanaf 10.00 uur komen helpen met het plaatsen van de paaltjes en hekwerken in de VLINDERTUIN. Lijkt het U leuk om een handje te helpen, dan bent U zaterdag van harte welkom in het Ridder Hoen Park. Neem dan een hamer mee en we timmeren er vrolijk op los. Het Ridder Hoen Park, daar krijg je vlinders van in de buik!

NL en Ridder Hoen Park Doet, U doet toch ook mee op zaterdag 16 maart!

 

Kom gerust langs en help een handje met de aanleg van de Vlindertuin. De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park zullen zaterdagochtend om 10.00 uur aanwezig zijn. Bekijk ook de eerdere berichtgevingen op onze Facebookpagina. Tot zaterdag.
#gebrookerbos #hoensbroek #heerlen 

Start aanleg VLINDERTUIN Ridder Hoen Park Hoensbroek.

Komende periode gaan we dan eindelijk van start met de aanleg van de Vlindertuin naast het Ridder Hoen Park. De planning ziet er als volgt uit: tussen 6 en 13 maart worden de fruitbomen geplant. Op zaterdag 16 maart (tijdens NL Doet, waaraan het Ridder Hoen Park ook deelneemt) worden de hekjes rondom de fruitbomen geplaatst. Bent U beschikbaar en bereid een helpende hand te bieden op zaterdag 16 maart, dan bent U vanaf 10.00 uur van harte uitgenodigd en welkom.
Op 17 april wordt in de ochtend het bloemenmengsel ingezaaid en in de middag worden onder andere de heesters aangeplant en nog andere werkzaamheden verricht. Een dag later, op 18 april, zal het gras tussen de boomperken worden ingezaaid, zodat alles een mooi en groen geheel wordt. Daarna zal de tuin tot de zomer de tijd nodig hebben om zich te vestigen en om te groeien. De opening van de VLINDERTUIN staat gepland voor 17 april, in de middag. Meer informatie omtrent de opening en activiteiten in de VLINDERTUIN, volgen spoedig. Kijk ook op onze facebookpagina.

Ridder Hoen Park, zoekt opnieuw samenwerking met Baanbrekendwerk Heerlen.

 

De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park in Hoensbroek kunnen U met trots mededelen, dat we ook in 2019 weer de samenwerking aangaan met de mensen van Baanbrekendwerk Heerlen. Na de succesvolle samenwerking in 2018, zal Baanbrekendwerk ook dit jaar op iedere maandagochtend, weer ondersteuning bieden met het groenonderhoud binnen het Ridder Hoen Park. We zijn Baanbrekendwerk Heerlen uiteraard dankbaar voor hun geboden steun en hopen op een mooi en prettige samenwerking.

 

Van Lotbroekerbeekje tot Auvermoer.

Wat weet u van het Lotbroekerbeekje, de Molenbeek, de Caumerbeek, de Geleenbeek en Auvermoer? Wat doet de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hoensbroek en hoe werkt dat? Wie zorgt voor de beken en waterlopen en wie is eigenaar van de zuiveringsinstallatie?
Dat behoort allemaal tot de taken van het Waterschap Limburg. Op verzoek van de vier Buurtstichtingen in Hoensbroek komt Han Kessels, medewerker van het waterschap ons iets vertellen over de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap. We horen hoe het waterschap zorgt voor droge voeten als het flink regent en strijdt tegen verdroging van de bodem als het lange tijd warm en droog is. Ook leren we wat wij daar met zijn allen voor betalen en welke invloed wij kunnen uitoefenen op het beleid van het waterschap. Hij zal zijn presentatie ondersteunen met prachtige plaatjes.
Op woensdag 20 maart zijn er naast de verkiezingen voor Provinciale Staten ook verkiezingen voor het Algemeen bestuur van het waterschap. Na deze informatieve avond kunt u beter bepalen op wie u uw stem wilt uitbrengen.
Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 12 maart om 19.30 uur in Buurtcentrum De Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190 in Hoensbroek. (zaal open vanaf 19.00 uur) Wij belonen uw belangstelling en aanwezigheid met koffie/thee, een stuk vlaai en een drankje. U gaat naar huis met heel veel info over de waterlopen in Hoensbroek en over de taken van het Waterschap Limburg. Tegen 21.45 uur ronden we de avond af.
In verband met de organisatie vragen wij u om vóór 8 maart aan te melden voor deze informatieavond per mail: secretaris.sbnl@outlook.com 

Muzikanten treffen in het Ridder Hoen Park.

Bent U muzikaal en bespeelt U een instrument (denk hierbij aan bijvoorbeeld accordeon, Wiener accordeon en of een andere instrument) of heeft U misschien een prachtige stem en bent U bereid uw muzikale kunsten GRATIS ten gehore te brengen, dan bent U op zondag 16 juni 2019, van harte welkom in het Ridder Hoen Park. De vrijwilligers van het RHP hebben namelijk voornemens om op genoemde datum muzikanten een podium te geven in het Ridder Hoen Park. Deze muzikanten kunnen dan (let wel!) a capella in een mooie, natuurlijke en rustgevend omgeving, hun muziek ten gehoren brengen in het Park. Het muzikanten treffen zal starten om 11.00 uur en zal duren tot ongeveer 17.00 uur. Voor meer info en aanmeldingen, kunt een mail sturen naar: j.g.jager@home.nl
We hopen natuurlijk dat er voldoende muzikanten zullen zijn, die hun muzikale talenten ten gehore willen brengen.
U doet toch ook mee!
#gebrookerbos #alcander #hoensbroek #SBNL

OPENING seizoen 2019.

 

Op maandag 22 april aanstaande (2e Paasdag) krijgt het Ridder Hoen Park tussen 11.00 en 13.00 uur, bezoek van de Paashaas. Kinderen van 0 tot 10 jaar, kunnen paaseieren komen zoeken in het Ridder Hoen Park. Het bezoek van de Paashaas aan het Ridder Hoen Park is tevens de officiële opening van het seizoen 2019.
Kinderen die (onder begeleiding van hun ouders) eieren komen zoeken op 2e Paasdag, moeten zich vooraf wel even aanmelden, zodat de Paashaas precies weet hoeveel lekkers hij moet meenemen. Aanmelden kan via: essersp@telfort.nl

 

Vermeld dan duidelijk je naam, aantal kinderen en hun leeftijd. Aanmelden kan tot zondag 31 maart 2019.

NL Doet en het Ridder Hoen Park doet! U doet toch ook mee?

 

Op zaterdag 16 maart, staat het Ridder Hoen Park in het teken staan van NL Doet. Het Ridder Hoen Park zal geopend zijn van 10 tot 14 uur, waar we hopen met diverse vrijwilligers het park weer klaar te maken voor een nieuw en gezellig activiteiten seizoen. Bent U op genoemde datum en tijd beschikbaar en wilt U samen met andere vrijwilligers gezellig komen klussen in het Ridder Hoen Park, dan bent U van harte uitgenodigd. De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park zorgen uiteraard voor koffie, thee en iets lekkers. Dus wees erbij!

UUR VAN DE BUURT:

Wat is ``UUR VAN DE BUURT`` Uur van de buurt is het koffiemomentje voor alle buurtbewoners, buurtondernemers, bedrijven, collega’s, buren, vrienden en vriendinnen die zin hebben in een gezellig en informatief koffiemomentje. Tijdens het koffiemomentje in Hoensbroek op 11 december 2018, is Leo Sommer in het zonnetje gezet wegens zijn GROTE vrijwillige inzet voor het Ridder Hoen Park in Hoensbroek. Leo, namens de werkgroep ``Ridder Hoen Park``hartelijk gefeliciteerd.#gebrookerbos #heerlen #hoensbroek

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, staande mensen

De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, wensen U allen fijne feestdagen en een Mooi, Gelukkig, Gezond en Fantastisch 2019. Hopelijk mogen we U een keer begroeten tijdens 1 van onze activiteiten in 2019.

Kerstman in het Ridder Hoen Park.

 

De Kerstman was op zondag 9 december jl op bezoek in het Ridder Hoen Park. Voor alle aanwezige was er chocolademelk met iets lekkers. De kinderen konden met de Kerstman op de foto en kregen als verrassing ook nog iets lekkers van de Kerstman. Kortom, het was een gezellige, sfeervolle en Kerstige zondagmiddag in het Ridder Hoen Park. Foto`s van Kitty Meesters (vrijwilliger Ridder Hoen Park)

 

Kerstman op bezoek in Ridder Hoen Park.

 

De herfst is nog maar net begonnen, maar de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe, leuke en gezellige activiteit. Zo zal de enige echte Kerstman op zijn reis vanuit het Finse Lapland, op zondag 9 december 2018, even de tijd nemen om een bezoek te brengen aan het Ridder Hoen Park in Hoensbroek. De Kerstman wordt verwacht ergens tussen 14.00 en 18.00 uur. Om de Kerstman een warm welkom te geven, zal het bijenpaviljoen in het Ridder Hoen Park speciaal worden omgetoverd in Kerstsferen. Voor alle liefhebbers die de Kerstman een handje willen schudden, zal er ook een mogelijkheid zijn om met de Kerstman op de foto te gaan. Tevens zullen de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park zorgen voor warme chocolademelk en iets lekkers. Toegang is GRATIS. Dus, tot ziens, tot in het in het Ridder Hoen Park.

 

Lijkt het U leuk om ook vrijwilliger te worden binnen het Ridder Hoen Park, dat kan. Kom gerust eens langs tijdens onze openstellingen op maandagochtend. De vrijwilligers zijn dan vanaf 09.00 tot 12.00 uur aanwezig in het Ridder Hoen Park, voor onderhoudt en andere leuke bezigheden. Kortom, kom langs als je durft en wordt ook vrijwilliger bij het Ridder Hoen Park. De koffie staat altijd klaar.

 

 

 

 

Educatie, gezelligheid, mooi weer en leuke mensen. Alweer een geweldig leuke activiteit in het Ridder Hoen Park.

Zaterdagochtend 13 oktober jl was het gezellig druk in het Ridder Hoen Park. Er was van alles te doen. Zo waren Stefan en Sandra van The Butterfly House aanwezig met hun vlindermobiel en konden belangstellenden alles vragen over het leven van een vlinder. Voor kinderen waren er leuke educatieve opdrachtjes en werden er zelfs bloembollen gepland, zodat de vlinders komend voorjaar weer hun favoriete bloemen kunnen opzoeken. Ook waren onze huis-imkers Jos en Ton aanwezig. Men kon de honing uit eigen huis proeven en natuurlijk kopen. Tevens konden kinderen zelf appelsap maken met de aanwezige pers, knutselen en kleuren. Voor iedereen was er koffie en thee met iets lekkers aanwezig. Allemaal GRATIS. Ook was er een officieel moment tijdens deze activiteit. Zo werd er een blustoestel overhandigd aan de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park. Dit blustoestel is geschonken door de firma Acaleph uit Geleen. We hopen het blustoestel nooit nodig te hebben, maar Acaleph: BEDANKT. De volgende activiteit in het Ridder Hoen Park zal plaatsvinden op 9 december 2018. Nieuwsgierig, houdt onze Facebook pagina en website goed in de gaten.

Een leerzame, gezonde en gezellige activiteit in het Ridder Hoen Park.

Op zaterdag 13 oktober aanstaande is het RHP opnieuw geopend voor een leuke, educatieve en gezellige activiteit. Tussen 10.00 en 13.00 uur is Stefan Cools aanwezig met zijn vlindermobiel. Stefan Cools is een BOTANIST, BIOLOOG en KUNSTENAAR. Aangezien Stefan Cools ook betrokken is bij de ontwikkeling en aanleg van een hoogstamboomgaard / vlindertuin naast het huidige Ridder Hoen Park (start aanleg eind november 2018) kunt U ook de plannen omtrent dit project komen bekijken. Veder kunnen kinderen zelf appelsap maken en bloembollen planten in het Ridder Hoen Park. Onze eigen imker(s), kunnen U alles vertellen over het leven van de honingbij. Natuurlijk kunt u de honing ook proeven en of kopen. Kortom, een leuke en educatieve activiteit waar U en uw kinderen bezig zijn met de natuur. Voor een lekkere kop koffie en of thee wordt uiteraard gezorgd. U komt toch ook! 

#wijzijnlimburg:

 

Wat een prachtige reportage vanuit het Ridder Hoen Park in Hoensbroek. Met dank aan Maurice de Heus van L1.

Mooie fietstocht langs heringerichte Rode Beek.

 

De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park in Hoensbroek, organiseren op zaterdagmiddag 15 september 2018, een mooie fietstocht langs de heringerichte Rode Beek tussen Brunssum en Schinveld. De fietstocht (onder leiding van een ervaren gids) zal vertrekken vanuit het Ridder Hoen Park (langs Caumerbeek) en gaat door de Brunssummerheide tot aan de Rode Beek. Via het Schutterspark in Brunssum, fietsen rustig we verder richting Schinveld. Vanaf Schinveld fietsen we vervolgens richting Jabeek en Merkelbeek om vervolgens langzaam terug te fietsen richting het Ridder Hoen Park in Hoensbroek. Het moge duidelijk zijn, dat de beken tijdens deze fietstocht in de belangstelling staan.

 

De fietstocht is ongeveer 30 km lang en we houden rekening met ongeoefende fietsers. Mocht het nodig zijn, dan kan er in Schinveld een extra pauze worden ingelast.

 

De fietstocht vertrekt zoals aangegeven vanuit het Ridder Hoen Park in Hoensbroek gelegen aan de Kasteel Hoensbroeklaan. De vertrektijd is: 13.00 uur. Rond de klok van 16.00 uur zullen we terug zijn in het Ridder Hoen Park, waar we gezellig afsluiten met een lekkere kop koffie of thee.

Bent U een natuurgenieter en houdt U van een mooie en ontspannen fietstocht door het Zuid Limburgs landschap, zorg dan dat U op zaterdag 15 september om uiterlijk 13.00 uur aanwezig in het Ridder Hoen Park te Hoensbroek.

 

Deelname aan deze fietstocht is geheel GRATIS evenals de koffie en of thee na afloop van de fietstocht. Consumpties tijdens de fietstocht of op de eventuele rustplaats zijn voor eigen rekening.

 

 

Wilt U verder op de hoogte blijven van de activiteiten binnen het Ridder Hoen Park, kijk dan op de facebookpagina van het Ridder Hoen Park of op onze website. (www.ridderhoenpark.nl)

 

Picknicken in het Ridder Hoen Park.

Afgelopen zaterdagochtend (18 augustus) was het Ridder Hoen Park geopend voor een gezellige picknick. Belangstellenden konden onder het genot van een stralend zonnetje heerlijk ontspannen picknicken. Terwijl het Ridder Hoen Park zorgde voor de gratis koffie en thee, genoten de (helaas weinige deelnemers )van hun meegebrachte lekkernijen onder het genot van live muziek. Tijdens deze picknick was ook Maurice de Heus van L1 aanwezig, die opnames maakte voor zijn programma: WijZijnLimburg. Tevens werden de mannen van Baanbrekendwerk Heerlen in het zonnetje gezet, vanwege hun wekelijkse hulp inzake het groenonderhoud in het Ridder Hoen Park. Chapeau. Uiteraard is het Ridder Hoen Park erg blij met deze samenwerking en hopen dit te continueren. Wilt u ook een keer deelnemen aan een activiteit in het Ridder Hoen Park, bekijk dan regelmatig onze Facebook pagina en website.

Het Ridder Hoen Park krijgt een plekje in het boek: De 250 mooiste plekken in Heerlen.

Afgelopen zondag 5 augustus jl. heeft fotograaf Mat Snijders, diverse foto`s gemaakt in het Ridder Hoen Park in Hoensbroek. Deze foto`s laten duidelijk zien, dat het Ridder Hoen Park een fantastische plek in Hoensbroek is, midden in de woonwijk, maar in een natuurlijke omgeving. Tevens zal het Ridder Hoen Park worden opgenomen in het boek: De 250 mooiste plekken in Heerlen. Daar zijn wij (de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park) natuurlijk erg trots op. Het Ridder Hoen Park is een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Het Ridder Hoen Park heeft nu een eigen informatiebord.

 

Sinds vandaag (24 juli) heeft het Ridder Hoen Park ook een eigen informatiebord bij de ingang van het park. Nu kunnen wandelaars die langs het Ridder Hoen Park wandelen, direct zien wanneer er een volgende activiteit gepland staat. Zo is men niet alleen afhankelijk van facebook en of de website. De vrijwilligers die het infobord eigenhandig gemaakt hebben, CHAPEAU voor dit stukje handwerk.

Picknicken in het Ridder Hoen Park!

 

 

Op zaterdag 18 augustus zal het Ridder Hoen Park opengesteld worden van 09.00 tot 12.00 uur voor belangstellende die in alle rust willen PICKNICKEN in een groene omgeving zoals alleen het Ridder Hoen Park deze kent. Even de dagelijkse stress ontlopen en (SAMEN) genieten met andere belangstellende van de rust en gezelligheid. Bent U geïnteresseerd, reserveer genoemde datum en tijdstip alvast in Uw agenda. LET OP! Indien U wilt deelnemen aan deze PICKNICK, dient U zelf Uw ontbijt en toebehoren mee te nemen. De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park zullen dan zorgen voor GRATIS koffie,  Thee en of jus d`orange. De vrijwilligers hopen U te ontmoeten op genoemde datum. Alvast smakelijk.

Een gezellige zondagochtend activiteit op zondag 5 augustus aanstaande, komt U ook?
 
De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park openen op zondag 5 augustus aanstaande van 10:00 tot 14:00 uur het Park aan de Kasteel Hoensbroeklaan te Hoensbroek. Onder het genot van een (gratis) kopje koffie of thee, zullen de Breuker imkers van de bijenstand een demonstratie verzorgen en uitleg geven over het leven van de honingbijen. Tevens is er de mogelijkheid om honing van het Ridder Hoen Park te proeven en te kopen. Kortom, een leuke zondagochtend activiteit voor jong en oud. Wellicht zijn er nog mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger, om dit mooie park (samen) te onderhouden.
Meer info kunt U terug vinden op de Facebookpagina en website van het Ridder Hoen Park.

Gezelligheid in het Ridder Hoen Park.

 

Vandaag (zaterdag 28 april) was er een koffiemoment in het Ridder Hoen Park. Even een momentje voor iedereen die even een praatje wilde maken onder het genot van een kop koffie en wilde genieten van een mooie en natuurlijke omgeving. We mogen wel zeggen een geslaagd Koffie-uurtje. Op de hoogte blijven van alle activiteiten, bekijk ook onze website en facebook pagina. Ridder Hoen Park een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Educatieve waterwandeling Caumerbeek.

Speeltuin Terveurdt en werkgroep Ridder Hoen Park organiseren op zaterdag 26 mei, een educatieve wandeling langs een stukje van de Caumerbeek en langs het Lotbroekerbeekje.

We starten om 9.30 uur bij speeltuin Terveurdt op De Dem, (Professor Koopmansstraat 2A) Tijdens de wandeling zal uitleg gegeven worden over de doelen van het beekherstel, de inrichting van de nieuwe beeklopen en het natuurlijke leven in en nabij het water. De wandelingbrengt ons naar het Ridder Hoen Park (nabij het hertenpark aan de Kasteel Hoensbroeklaan) Hier zal informatie gegeven worden over het park en toekomstige ontwikkelingen.

De imkers zullen vertellen over de honingbijen die in het park gehouden worden. Na het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers, wandelen we via een andere route langs de Caumerbeek terug naar de speeltuin Terveurdt, alwaar we rond 12.30 uur de wandeling afsluiten.

Noteer bovenstaande datum alvast in uw agenda en zorg dat u erbij bent.

Het Ridder Hoen Park is er klaar voor! Internationale zaaidag...

 

I.v.m. de komst van de zaaikaravaan van The Pollinators op zondag 22 april a.s. hebben de vrijwilligers het RHP op donderdag 19 april eens goed onder handen genomen. Onder een strak blauwe hemel en een stralende zon, hebben de vrijwilligers het Park netjes op orde gebracht, zodat een fantastisch en onvergetelijk ontvangst van de zaaikaravaan niks in de weg staat. Zie onderstaand programma voor de Internationale zaaidag.

 

Zondag 22 april 2018 - internationale zaaidag. The Pollinators bezoeken wederom het Ridder Hoen Park en andere burgerinitiatieven van het Gebrookerbos.

Op zondag 22 april a.s. is het internationale zaaidag. Ook het Ridder Hoen Park zal weer deelnemen aan deze zaaidag. Omstreeks 12.00 uur arriveert de zaai-karavaan in het Ridder Hoen Park, waar men uiteraard op Limburgse en gastvrije wijze ontvangen wordt. Na ontvangst en een lekkere kop koffie met gebak, zullen alle aanwezige onder leiding van The Pollinators starten met het inzaaien van een stuk grondgebied in het Ridder Hoen Park. Na enkele weken zal er dan een bloemenzee ontstaan. Waarom een zaaidag? We streven naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Dit is hard nodig, want in ons landschap hebben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar. De bloemen die ontstaan na het inzaaien is een mooi begin voor zo`n gezonde leefomgeving. Wilt U ook meehelpen en of meelopen met de zaai-karavaan, wees welkom op zondag 22 april a.s. Zo draagt U niet alleen bij aan het verspreiden van bloemenzaad, maar leert U ook de andere burgerinitiatieven in Hoensbroek kennen. Het inzaaien in het Ridder Hoen Park start omstreeks 12.30 uur. Andere burgerinitiatieven die deelnemen zijn: `T Groenbroek, Aldenhofpark, VergetenGroenten tuin, Schurenberger Park en De Dobbeltuin. Om 17.00 uur zullen The Pollinators worden uitgezwaaid.

Zondag 22 april 2018 - internationale zaaidag. The Pollinators bezoeken wederom het Ridder Hoen Park en andere burgerinitiatieven van het Gebrookerbos.

Op zondag 22 april a.s. is het internationale zaaidag. Ook het Ridder Hoen Park zal weer deelnemen aan deze zaaidag. Omstreeks 12.00 uur arriveert de zaai-karavaan in het Ridder Hoen Park, waar men uiteraard op Limburgse en gastvrije wijze ontvangen wordt. Na ontvangst en een lekkere kop koffie met gebak, zullen alle aanwezige onder leiding van The Pollinators starten met het inzaaien van een stuk grondgebied in het Ridder Hoen Park. Na enkele weken zal er dan een bloemenzee ontstaan. Waarom een zaaidag? We streven naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Dit is hard nodig, want in ons landschap hebben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar. De bloemen die ontstaan na het inzaaien is een mooi begin voor zo`n gezonde leefomgeving. Wilt U ook meehelpen en of meelopen met de zaai-karavaan, wees welkom op zondag 22 april a.s. Zo draagt U niet alleen bij aan het verspreiden van bloemenzaad, maar leert U ook de andere burgerinitiatieven in Hoensbroek kennen. Het inzaaien in het Ridder Hoen Park start omstreeks 12.30 uur. Andere burgerinitiatieven die deelnemen zijn: `T Groenbroek, Aldenhofpark, VergetenGroenten tuin, Schurenberger Park en De Dobbeltuin. Om 17.00 uur zullen The Pollinators worden uitgezwaaid.

Paashaas bezoekt Ridder Hoen Park.

 

De Paashaas heeft zaterdagochtend 31 maart jl. het Ridder Hoen Park bezocht. Hij moest vroeg opstaan om de vele gekleurde paaseieren zorgvuldig te verstoppen. Om 10.00 uur kwamen vele enthousiaste kinderen om onder toeziend oog van de Paashaas de verstopte eieren te zoeken. Toen alle eieren gevonden waren, kregen de kinderen ook nog een leuke en smakelijke verrassing van de Paashaas. Een overheerlijk (zelfgebakken) Paashaasbrood met ei. Voor de ouders, opa`s en oma`s was er een heerlijk kopje koffie met lekkere chocolade eitjes. De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park wensen U allen fijne Paasdagen toe en graag tot ziens bij een volgende activiteit.

Koffie-uurtje in het Ridder Hoen Park....U komt toch ook?

 

Op zaterdag 28 april 2018, tussen 10 en 12 uur, bent U van harte uitgenodigd voor een koffie-uurtje in het Ridder Hoen Park. Tijdens het koffie-uurtje kunt U in alle rust genieten van de natuur in en rondom het Ridder Hoen Park. Tevens kunt U lekker bijkletsen met de overige bezoekers. Kortom, wilt U de drukte van het dagelijkse leven even ontlopen, bezoek dan het koffie-uurtje in het Ridder Hoen Park en geniet.

Paaszaterdag 31 maart.

 

Paaseieren zoeken voor kinderen van 0 t/m 9 jaar.

 

 

 

Op zaterdag 31 maart a.s. komt de Paashaas met een mand vol eieren langs het Ridder Hoen Park.

Kom jij ook om 10.00 uur mee zoeken naar de verstopte eieren?

 

Voor de papa`s, mama`s, opa`s en of oma`s is er een kopje koffie of thee.

 

Aanpassingen Dierenpark Hoensbroek:

14 maart 2018, In het dierenpark in Hoensbroek zal een infiltratiebuffer worden aangelegd voor overtollig regenwater, waardoor we droge voeten kunnen houden.

Veranderingen:
Het dierenpark wordt wat kleiner gemaakt. Uiteraard wil de gemeente alle diersoorten die nu in het dierenpark rondlopen ook een plaats geven in het aangepaste dierenpark. In het park zal plek zijn voor wat minder dieren, maar de dieren waarvoor geen plek meer is zullen straks een goed onderkomen krijgen. Het welzijn van alle dieren staat immers voorop.

Gevolgen:
Als het dierenpark is aangepast, zullen de beheerkosten minder hoog zijn. Ook zal het zicht op Kasteel Hoensbroek vanaf de Kasteel Hoensbroeklaan zijn verbeterd. De ruimte die vrijkomt krijgt een groen karakter met de mogelijkheid om er te recreëren.

Inloopavond:
Bewoners en geïnteresseerden worden uitgenodigd op een inloopavond op maandag 19 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur in De Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190. Op deze avond zal er meer informatie gegeven worden en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerde,

 

Door de aanhoudende vorst en de verwachte sneeuw, ijzel en regen op vrijdagavond en zaterdag, zal de 1e openstelling van het Ridder Hoen Park op zaterdag 3 maart GEEN doorgang vinden. Zodra het weer verbeterd en de vorst verdwenen is, zullen we spoedig een nieuwe datum prikken. Onze LENTEKRIEBELS worden nog even op de proef gesteld. Sorry voor het ongemak.

 

Ridder Hoen Park weer geopend!

 

Het Ridder Hoen Park heeft na een lange winterperiode op zaterdag 3 maart a.s. haar poorten weer geopend voor vrijwilligers en andere belangstellende. Op zaterdagochtend 3 maart zal er vanaf 09 tot 12 uur een begin worden gemaakt met onder andere het groenonderhoud. Wilt U eens een kijkje komen nemen in het Ridder Hoen Park of de vrijwilligers helpen / ondersteunen met kleine werkzaamheden, dan bent U uiteraard van harte welkom.

 

Verder zijn er al enkele activiteiten gepland. Noteer onderstaande datums alvast in uw agenda, zodat U kunt deelnemen aan 1 of meerdere activiteiten.

 

Zaterdag 3 maart: 1e openstelling RHP. LENTEKRIEBELS. Ridder Hoen Park van 09-12 uur geopend vanwege onderhoud. U kunt ons helpen. Voor de koffie wordt gezorgd. LET OP! geannuleerd vanwege slecht weer. NIEUWE datum zal spoedig bekend worden gemaakt. Sorry voor het ongemak.

 

Zaterdag 31 maat: PAASZATERDAG. 2e openstelling RHP. Van 09-12 uur kunnen kinderen tot 10 jaar paaseieren komen zoeken in het Ridder Hoen Park. Meer info hieromtrent volgt spoedig. Houdt onze website en of Facebookpagina goed in de gaten.

 

Zaterdag 28 april: 3e openstelling RHP. Tussen 09-12 uur zal er een educatie / natuurwandeling worden georganiseerd met vertrek en aankomst in het Ridder Hoen Park. (deze wandeling is nog onder voorbehoud) Meer info volgt spoedig. Houdt onze website en of Facebookpagina goed in de gaten.

 

Zaterdag 26 mei: van 09-12 uur. 4e openstelling Ridder Hoen Park gepend voor een koffie-uurtje. Wilt U lekker relaxen in de natuur, dat kan. Kom dan langs en mak een praatje met mede bezoekers onder het genot van een kopje koffie en live muziek. (deze activiteit is nog onder voorbehoud) Meer info volgt spoedig. Houdt onze website en of Facebookpagina goed in de gaten.

 

Kortom, leuke activiteiten waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten in de natuur. 

 

 

 

Ridder Hoen Park zoekt samenwerking met Baanbrekend Werk Heerlen.

 

Enkele vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, hebben op donderdagmiddag 18 januari jl. een 2e (zeer positieve) gesprek gevoerd met enkele werkbegeleiders / voorbereiders van Baanbrekend Werk Heerlen. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, in de nabije toekomst ondersteuning krijgen van enkele mensen van Baanbrekend Werk Heerlen, om onder andere het Ridder Hoen Park optimaal te onderhouden wat betreft de groenvoorziening. Wij het ``Ridder Hoen Park`` zijn ontzettend blij met deze extra handjes en hopen uiteraard op een fijne, langdurige en prettige samenwerking.

Stichting The Butterfly House.

 

Afgelopen zondag presenteerden wij samen met Georg Dietzler ons plan voor de Butterfly Heritage Orchard in Hoensbroek. Komende periode gaan we samen met de partners Sue Spaid, Museum de Domijnen, Ridder Hoen Park, Jos Reinders - brooker en Plök Natuurlijk Duurzaam Sittard-Geleen de plannen verder uitwerken. The Butterfly Heritage is een historische hoogstamboomgaard gecombineerd met vlindertuin. Deze combinatie is uniek en zal een plek innemen in het nieuw te ontwikkelen park rond het Kasteel van Hoensbroek. In het najaar van 2018 zullen we deze boomgaard gaan realiseren waarna het programma rond de tuin in 2019 van start zal gaan. 

Vrijwilligers van het Ridder Hoen Park, BEDANKT.

 

 

Als dank voor hun inzet in 2017, zijn afgelopen zaterdag 9 december, de vrijwilliger van het Ridder Hoen Park verwend met lekkere hapjes en drankjes. Aangezien vrijwilligers ONBETAALBAAR zijn, is een dankjewel en waardering voor hun inzet meer dan verdiend. Beste vrijwilligers, nogmaals BEDANKT en op naar een mooi en succesvol 2018. Voor foto`s van dit evenement, zie foto`s in Menubalk.   

 

Een zieke boom krijgt een nieuw leven!

 

Een zieke boom in het Ridder Hoen Park, heeft vandaag een nieuw leven gekregen. De zieke boom (die aangetast was met een zwam) is vandaag gesnoeid om omvallen en of afbreken te voorkomen. De boomstam is blijven staan en dient nu als onderkomen voor onder andere spechten, vleermuizen, Eekhoorns, vogels en wilde bijen. Kortom, in het Ridder Hoen Park kan de natuur rustig zijn gang gaan. Wat doe je dan met een deel van de gezaagde stam? Creatief bezig zijn en gebruiken als versiering van het bijenpaviljoen. Het Ridder Hoen Park leeft.

Knutselmiddag in het 
Ridder Hoen Park.

 

Op zaterdag 14 oktober a.s. KNUTSELMIDDAG in het Ridder Hoen Park. We gaan deze middag pompoenen voor Halloween maken en nog andere leuke dingen die betrekking hebben op Halloween. Voor de materialen wordt gezorgd. Onkosten bedragen € 5,- per persoon. Vooraf aanmelden, VERPLICHT. Let op! er is maar beperkt plaats, dus VOL=VOL. Aanvang knutselmiddag om 13.00 uur, einde knutselmiddag om 17.00 uur. Aanmelden via: email.mij.op.een.adres@gmail.com

 

Bijenhuis in aanbouw.

 

De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park zijn drukdoende met de aanbouw van een fantastisch bijenhuis. Zoals U op de foto kunt zien, wordt het luxueus bijenverblijf waar de Gebrooker bijen heerlijke Breuker Honing kunnen maken. Vrijwilligers, CHAPEAU!

Konijntjes knuffelen.

 

Vandaag was het Ridder Hoen Park weer geopend en konden de aanwezige bezoekers knuffelen met konijntjes. Alweer een geslaagde activiteit georganiseerd door de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park. Onze dank gaat uit naar Mandy van Konijnenopvang Knuffeltuin. Op de foto`s zijn 2 konijntjes te zien, die door hun vorige baasje NIET goed verzorgd waren. Het witte konijn is een teddy dwerg, die volledig vervilt was. Het bruine hangoor konijn, had een flinke oogontsteking. Beide konijnen zijn inmiddels door de goede en liefdevolle zorg van Mandy, geheel gezond. 

KONIJNEN KNUFFELEN, wie wil dat nu niet!

 

Bent U een echte dierenliefhebber en wilt U eens een lief konijntje knuffelen, dat kan! Kom dan op donderdag 27 juli a.s. naar het Ridder Hoen Park in Hoensbroek. U kunt dan tussen 13.00 en 16.00 uur knuffelen met konijnen. Toegang GRATIS. Het Ridder Hoen Park, een ontmoetingsplek voor JONG en OUD.

RIDDER HOEN PARK OFFICIEEL GEOPEND!

 

Op zondag 9 juli jl. heeft de kinderburgemeester (Jacy Kollee) en wethouder (Jordy Clemens) het Ridder Hoen Park officieel geopend. Onder grote belangstelling werden de aanwezige welkom geheten door de kinderburgemeester en wethouder. Na de officiële plichtplegingen, werden alle aanwezige hartelijk ontvangen in het Park en was er van alles te doen voor jong en oud. Kijk voor sfeerfoto`s bij evenementen op deze website. Het Ridder Hoen Park is nu een ontmoetingsplek voor JONG en OUD. De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park danken iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en hopen U allen vaker te mogen ontmoeten in het Ridder Hoen Park. Voor evenementen, like onze facebook pagina en bekijk regelmatig onze website. 

HET BIJENPAVILJOEN IS EEN FEIT!

 

Op donderdag 6 juli 2017, zijn de vrijwilligers van het Ridder Hoen Park begonnen aan de bouw van het bijenpaviljoen.Tot in de late uurtjes is er doorgewerkt om het bijenpaviljoen af te krijgen. CHAPEAU aan allen die hebben meegeholpen. Wilt U het bijenpaviljoen van dichtbij bekijken / bewonderen, kom dan zondag 9 juli naar de feestelijke opening van het Ridder Hoen Park. Om 13.00 uur is de officiële opening door de KINDERBURGEMEESTER en WETHOUDER. Daarnaast zijn er imkerdemonstraties, 3 kalfjes en andere dieren om te knuffelen, muziek en nog veel meer. Ster Mediastore maakt foto`s van kinderen en hun huisdier. Deze kunnen later GRATIS afgehaald worden in de winkel!

 

Dus kom op zondag 9 juli naar de OPENING van 13.00 tot 16.00 uur.

GRATIS ENTREE.

 

Meewerken aan ons park? Graag!

 

MELD U DAN AAN ALS VRIJWILLIGER VIA HET CONTACTFORMULIER OP DEZE WEBSITE.

 

OPENING Ridder Hoen Park.

 

Het nieuwe gedeelte van het Ridder Hoen Park is zover klaar en U wordt uitgenodigd om een kijkje te komen nemen!

 

Om 13.00 uur is de officiële opening door de KINDERBURGEMEESTER en WETHOUDER. Daarnaast zijn er imkerdemonstraties, 3 kalfjes en andere dieren om te knuffelen, muziek en nog veel meer. Ster Mediastore maakt foto`s van kinderen en hun huisdier. Deze kunnen later GRATIS afgehaald worden in de winkel! 

 

Dus kom op zondag 9 juli naar de OPENING van 13.00 tot 16.00 uur.

GRATIS ENTREE.

 

Meewerken aan ons park? Graag!

 

Tja, waarom?

 

Afgelopen avond / nacht hebben onbekend de gloednieuwe banners van het Ridder Hoen Park vernield. De banners zijn zoals U ziet bewerkt met een scherp voorwerp en kapot gesneden. Willen diegene die hier verantwoordelijk voor zijn, de volgende keer op een juiste manier de handen uit de mouwen steken? Dit wordt een ontmoetingsplek voor IEDEREEN, dus ook voor jullie, maar er zijn spelregels en daar horen het plegen van vernielingen NIET bij. 

Ridder Hoen Park krijgt extra hulp.

 

Op donderdagochtend hebben de werkgroepleden van het Ridder Hoen Park, hulp gekregen uit onverwachte hoek. Eritrese leerlingen van de anderstaligenschool uit Hoensbroek, bezochten het Ridder Hoen Park en staken de handen flink uit de mouwen. In de aanloop naar de officiële opening van zondag 9 juli a.s.

konden we zeker nog wat extra hulp gebruiken. De werkgroepleden van het Ridder Hoen Park, bedanken de jongelui voor hun hulp en inzet. Zo ziet U maar, het Ridder Hoen Park is een ontmoetingsplek voor IEDEREEN.

Feestelijke opening Ridder Hoen Park Hoensbroek.

 

Op zondagmiddag 9 juli a.s. wordt de 1e fase van het Ridder Hoen Park op feestelijke wijze geopend. De feestelijkheden starten om 13.00 uur en zullen eindigen om 16.00 uur. Deze middag zal bol staan van leuke activiteiten voor jong en oud. Welke activiteiten dit zijn, dat houden we nog even geheim. Kortom, noteer deze datum alvast in Uw agenda en zorg dat U erbij bent. Het Ridder Hoen Park, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Bekijk ook eens de Facebookpagina van het Ridder Hoen Park. 

Concept-tekening van fase 2 Ridder Hoen Park te Hoensbroek.

 

De Gemeente Heerlen heeft voornemens om na de zomervakantie van 2017, te starten met de werkzaamheden en aanleg van infiltratievoor-zieningen nabij het huidige dierenpark of beter bekend het Ridder Hoen Park. 

 

De plannen worden op dit moment nog verder uitgewerkt en aanbesteed, zodat men hopelijk na de zomer kan starten met de geplande werkzaam-heden. Om omwonende toch alvast van enige informatie te voorzien, hier een concepttekening van hoe het er moet gaan uitzien. Zoals te zien, zal het huidige dierenpark iets in grote moeten inleveren en zullen de huidige hekwerken worden aangepast. De hekwerken langs de Kasteel Hoensbroeklaan, zullen bijvoorbeeld naar beneden verplaatst worden tot onder aan het talud, zodat men van bovenaf (vanaf de Kasteel Hoensbroeklaan gezien) een schitterende inkijk heeft in het nieuwe te ontwikkelen Ridder Hoen Park. Over de waterbassins zal (zoals het er nu uitziet) een mooie vlonder worden aangelegd, zodat men ook in de nieuwe situatie volledig om het nieuwe Ridder Hoen Park heen kan wandelen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van veranderingen, die gepland staan. Meer informatie zal binnen afzienbare tijd kenbaar worden gemaakt via de buurtbladen in uw wijk. Ook zal de Gemeente Heerlen nog een informatieavond organiseren (datum zal gepubliceerd worden zodra bekend) alwaar de definitieve plannen aan U gepresenteerd worden. Kortom, het huidige dierenpark staat een grondige metamorfose te wachten, waar groen en ontmoeten centraal zullen staan. Het Ridder Hoen Park LEEFT.

De werkgroep van het Ridder Hoen Park zoekt nog enthousiaste vrijwilligers, die willen meehelpen het Ridder Hoen Park verder door te ontwikkelen. Wilt U meer informatie ontvangen of aanmelden, vul dan het contactformulier op deze pagina in en we zullen spoedig contact met U opnemen. Het Ridder Hoen Park, een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Gedeputeerde van Provincie Limburg brengt bezoek aan Ridder Hoen Park.

 

Op vrijdagochtend 21 april zal de gedeputeerde van de Provincie Limburg Marleen van Rijnsbergen een bezoek brengen aan het Ridder Hoen Park te Hoensbroek. Enkele werkgroepleden van het Ridder Hoen Park, zullen de gedeputeerde en haar medewerkers rondleiden door het Ridder Hoen Park en meer vertellen over het ontstaan en de toekomstplannen van het Ridder Hoen Park.
Het werkbezoek aan het Ridder Hoen Park zal om 10.00 uur starten. Uiteraard zijn de werkgroepleden van het Ridder Hoen Park zeer verheugd met de belangstelling en het geplande bezoek.

The Pollinators brengen een bezoek aan het Ridder Hoen Park.

Op zondag 23 april a.s. brengen The Pollinators een bezoek aan het Ridder Hoen Park in Hoensbroek. Wat is of zijn The Pollinators? The Pollinators is een platform dat lokale initiatieven ondersteund op het gebied van biodiversiteit, bestuiving en bijen. Ook zorgen The Pollinators de komende jaren actief voor het inzaaien en aanplanten van een grote variëteit aan bloemen, struiken en bomen. De komende maanden bouwen The Pollinators aan het netwerk van partners, experts en lokale initiatieven. Vanaf maart 2017 starten de eerste activiteiten. Op zondag 23 april a.s. (tijdens de landelijke zaaidag / weekend) zijn ze te gast in het Ridder Hoen Park in Hoensbroek. Ze nemen (gratis) zaaigoed mee dat in het Ridder Hoen Park wordt ingezaaid en tevens nemen ze de nodige pers me die hun activiteiten op de voet volgt. Het inzaaien van het zaaigoed (bloemenmengsel) in samenwerking met de werkgroepleden van het Ridder Hoen Park, staat gepland rond de klok van 13.00 uur. Bent U nieuwsgierig geworden en wilt U een kijken komen nemen in het Ridder Hoen Park, dan bent U a.s. zondag van harte uitgenodigd.


Ridder Hoen Park in teken van NL Doet.

Zaterdag 11 maart 2017, stond het Ridder Hoen park in het teken van NL Doet. Het was gezellige, zonnige en zeer geslaagde dag, waar tal van vrijwilligers de handen uit de mouwen staken en het Ridder Hoen Park een nieuw uiterlijk hebben gegeven. Denk hierbij aan het plaatsen van nieuwe beplanting, het plaatsen van een dierenkaal (voor de toekomstige knuffelweide) en het snoeien en onderhouden van de aanwezige fruitbomen. Tussen het harde werken was er gelukkig voldoende tijd voor een kopje koffie met een heerlijk belegd broodje en een lekker stuk Limburgse vlaai. Kortom, we mogen spreken van een geslaagde dag met dank aan alle vrijwilligers, de werkgroepleden van het Ridder Hoen Park en de vrijwilligers van de Koffiepot. Dankzij ieders inzet is deze dag een groot succes geworden.

 

Contactformulier, klik hier